Pozvánka na členskou schůzi

Členy Klubu filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s. zveme na členskou schůzi, která se bude konat

v sobotu 16. března 2024 od 8:00 h

v Malém sále Městského úřadu Trutnov
Slovanské náměstí 165, Trutnov

Program:

 1. zahájení, přivítání
 2. zpráva o činnosti za uplynulý rok 2023
 3. návrh činnosti na letošní rok 2024
 4. zpráva o hospodaření
 5. zpráva revizního komisaře
 6. informace předsedy
  • projednání změny sídla KF
  • informace o rozprodeji majetku a technických podmínkách elektronické dražby
  • změna termínu konání oblastní výměnné schůzky z 18.5. na 25.5.
  • dotazník
 7. diskuze
 8. usnesení členské schůze
 9. závěr
 10. vystoupení hosta: Ing. J. Cacka – předseda SČF

Za výbor KF Trutnov Karel Kubišta