Odkazy

Odkazy na zajímavé weby

Svaz českých filatelistů (SČF) – Stránky hlavní filatelistické organizace v České republice.

Česká námětová společnost – Součást SČF, která se specializuje na jednotlivé oblasti filatelie.

Společnost sběratelů československých známek SČF – Součást SČF, která se specializuje na české a československé poštovní známky.

Česká pošta – vydavatel českých poštovních známek, dopisnic a dalšího filatelistického materiálu.

Poštovní muzeum – jediné české muzeum, které se systematicky zabývá českou, československou a rakousko-uherskou poštovní historií na našem území.

Český telekomunikační úřad – vydavatel Poštovního věstníku.

Slovenská pošta – POFIS – vydavatel slovenských poštovních známek, dopisnic a dalšího filatelistického materiálu.

EXPONET – Internetová mezinárodní výstava poštovních známek. V mnoha kategoriích zde naleznete nejrozličnější filatelistický materiál z celého světa.

FILASO – Volně dostupné katalogy poštovních známek České republiky a Československa po roce 1945, starší čísla časopisu Filatelie a další praktické informace pro začínající sběratele poštovních známek.

Colnect – Volně dostupný katalog poštovních známek, mincí, etiket a dalších sběratelských předmětů z celého světa.

Hradčany – Volně dostupný web se zpracovanou emisí Hradčany. Nalznete zde jednotlivé tiskové desky, tiskové chyby atd.

Knihtisk – Volně dostupný web se zpracovanými knihtiskovými známkami, tj. emise Hradčany, Legionářské, T.G.Masaryk (1920), Holubice, Doplatní, Expresní, Novinové a Obchodní tiskopisy (O.T.).

PH Stamps – Kopie stránek švédského sběratele československých poštovních známek, kterou v současnosti spravuje Infofila. Detailní zpracování emisí Hradčany, Pošta československá 1919 a Kde domov můj? Značky na známkách a mnoho dalších zajímavostí.

Rakouské známky – Katalogy a články poštovních známek Rakouska do roku 1918.

Stamp Forgeries of the World – Ukázky padělků známých světových poštovních známek a jejich srovnání s originály (anglicky).

Staré Trutnovsko na pohlednicích – Příběhy vyprávěné na pohlednicích a fotografiích z Trutnovska a Krkonoš.

Freiheit – Vyprávění o horách a o Svobodě nad Úpou z pera krkonošského patriota Antonína Tichého.

filatelie Česká Dáma – Internetový obchod s poštovními známkami, pohlednicemi, FDC a dalším filatelistickým materiálem s vazbou na Trutnov.

Seznam známkových území světa – Zeměpisný slovníček pro filatelisty.

Literatura ke stažení

Časopis Filatelie od roku 1951 do roku 2013, Zpravodaj SSČSZ od roku 1974 do roku 2003, Zpravodaj Celiny od roku 1987 do roku 2011, Zpravodaj Knihtisk od roku 1987 do roku 2010, Zpravodaj Perfiny od roku 1974 do roku 1980 a další historické časopisy naleznete v digitální knihovně serveru FILASO.cz.