Historie budov trutnovských pošt

Stará pošta

Podle záznamů z archivu dvorské komory ve Vídni byl zahájen poštovní provoz v Trutnově v roce 1754. Spravovali jej dědiční poštmistři. Byli to zpravidla majetní lidé, kteří mohli dát poště k disposici vlastní dům a potřebné prostory.

Poslední dochovaná budova, která sloužila jako pošta ukončila svou činnost v roce 1874. Definitivní stavební podoba tohoto objektu postavená v klasicistním slohu, podle vročení na průčelní atice vznikla roku 1809.

Nacházela se na Dolním předměstí v domě čp. 22 na Mosteckém náměstí. V roce 1897 byl dům bývalé pošty u Špitálského mostu prodán obchodníkovi s kůžemi Jakubu Kohnovi. Poslední zmínka o staré poště je z července 1903, kdy byla zbourána při budování podjezdu, který zkracoval cestu z Dolního předměstí na Českou čtvrť.

Zestátnění pošty

Prvního února 1875 byla pošta v Trutnově zestátněna a umístěna až do roku 1888 v přízemí městské budovy bývalého okresního úřadu a hejtmanství na náměstí.

Od 1.1.1883 byla pošta sloučena s dosud samostatnou státní telegrafní stanicí v „erární poštovní a telegrafní úřad v Trutnově“.

Pošta v Hotelu Union

Od roku 1888 až do 15. listopadu 1906 byl poštovní úřad umístěn v Nádražní třídě v městské budově „Union“ – nynější budově Okresního soudu.

Roku 1894, kdy se přihlásil dostatečný počet zájemců, byla zřízena v Trutnově telefonní centrála. V době povodně roku 1897 bylo ve dnech od 30.7. – 3.8. podáno u trutnovského telegrafního úřadu přes 6000 telegramů.

O nové poště

O zřízení nové trutnovské pošty se jednalo už od roku 1895.

V květnu 1905 započal trutnovský stavitel Baier podle plánu trutnovské stavební kanceláře se stavbou. Bylo potřeba provést i veliké terénní úpravy, především přeložit mlýnský náhon, který protékal přímo staveništěm.

Poštovní úřad byl přestěhován dne 16. listopadu roku 1906 do domu čp. 9, 10 a 11 Na Středním předměstí v Horské třídě, kde je až do dnes.

V roce 1938 byl posledním přednostou úřadu Vladimír Vávra. V noci ze 7. na 8. října 1938 odváželo poslední auto důležité věci z poštovní budovy do Hradce Králové.

Po osvobození již dne 13.5.1945 byli v Trutnově tři čeští úředníci a dnem 16. května přišly další posily od ředitelství z Pardubic.

V roce 1948 se stal Trutnov okrskovým úřadem pro 26 okolních poštovních úřadů.

Zpracoval Pavel Janata, 10.5.2014