Propagační výstava k 80. výročí založení Klubu

V letošním roce si Klub filatelistů v Trutnově připomněl 80. výročí založení organizované filatelie propagační výstavou, která se konala ve dnech 22. – 24. dubna 2009.

Na výstavě byl vystaven i exponát o činnosti Spolku trutnovských filatelistů. Aby každý, kdo se zajímá o tuto oblast sběratelské činnosti, měl možnost seznámit se s doklady vytvořenými za dlouhé období trvání spolku, jakož i pro studijní účely, využili jsme možností Internetu a touto cestou jsme materiály zpřístupnili zde. »

„Jako autor, si uvědomuji neúplnost kolekce a budu vděčný, pokud se najde někdo, kdo tuto ukázku jakýmkoliv doplňkem o chybějícím údobí v činnosti KF rozšíří.“

Pavel Janata

Razítko k 80. výročí Klubu filatelistů v Trutnově

Poštovní razítko Trutnov 2009

Pořadové číslo razítka: 10

Termín používání razítka: 22. až 24. 4. 2009

Místo používání razítka: Pošta Trutnov 1, příležitostná poštovní přepážka ve Staré radnici na Krakonošově náměstí

Typ razítka: ruční

 

 

 

 

Pohlednice Trutnovské pošty

 

Pohlednice Trutnovské pošty vydaná Klubem filatelistů v Trutnově u příležitostí výstavy.

 

Pohlednici můžete koupit na filatelii Česká Dáma