Novinková služba

Novinková služba je služba poskytovaná především členům našeho Klubu v oblasti zajišťování filatelistických novinek České pošty (především poštovních známek, přepážkových listů, FDC, známkových sešitků apod.).

Službu si můžete objednat na výměnných schůzkách pořádaných naším Klubem (termíny schůzek) nebo kontaktováním našeho novinkáře, který vám postup objednání i vyzvedávání novinek podrobně vysvětlí.

Objednávku poštovních známek aj. filatelistického materiálu je třeba učinit vždy nejpozději v dubnu pro odběry od 1. července, respektive nejpozději v září pro odběry od začátku roku. Ke stejným termínům lze objednávky také upravovat (snižovat či zvyšovat počty odebíraných sérií či jiného materiálu) nebo rušit.

Novinkář Klubu filatelistů Trutnov

Novinkářem našeho Klubu je Miloš Čížek (kontakt).

Emisní plány České pošty

Logo České poštyNa základě § 35 odstavce 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), je Ministerstvo průmyslu a obchodu vydavatelem poštovních známek.

Podněty a návrhy na vydání poštovních známek, zejména otázky námětové skladby emisního plánu, odborně posuzuje a projednává Komise pro přípravu emisního plánu poštovních známek, která byla zřízena na základě opatření ministra průmyslu a obchodu. Komisi tvoří zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, dalších ministerstev s vazbou na známkovou tvorbu, České pošty, s. p., a další odborníci, a to zejména historici, výtvarníci, výtvarní teoretici a zástupce filatelistické organizace.

Emisní plán poštovních známek je sestavován přibližně s ročním předstihem z důvodu časové náročnosti výtvarného zpracování zadaných námětů i samotného tisku známek, a tak se může stát, že vydaný emisní plán je v průběhu roku upraven dle aktuálních potřeb České pošty, s. p. nebo požadavků ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu.

Po technické stránce zajišťuje vydávání poštovních známek Česká pošta, s. p.

Zdroj: Ministerstvo obchodu a průmyslu České republiky

Kliknutím na ročník si můžete prohlédnout jednotlivé emisní plány:

2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013