170 let pošty Vrchlabí

Za hustého chumelení vyjela skupinka filatelistických nadšenců dne 27.11.2007 do nedalekého Vrchlabí, kde byla v 16:30 hodin zahájena filatelistická výstava u příležitosti 170. výročí založení pošty ve Vrchlabí a 15. výročí české známky.

Výstava byla instalována v krásných prostorách augustiniánského kláštera mluvčím organizace KRNAP panem Radkem Drahným, předsedou vrchlabského klubu panem Janem Berrem a panem Jiřím Marvanem. Nechybělo ani krátké hudební vystoupení žáků umělecké školy ve Vrchlabí. Mezi hosty nechyběl tajemník SČF pan Jaroslav Maleček.

Na vystavených panelech jsme mohli shlédnout historické doklady, razítka i dopisy odeslané z vrchlabské pošty, ale i z těch, které dnes již neexistují, jako např. pošta ve Strážném apod.

Zapsala ing. Hana Horynová

Otevření nové poštovny Anežky na Sněžce dne 10.8.2007

Dne 10.8.2007 dva členové našeho klubu, pan Pavel Janata a ing. Hana Horynová, plni nadšení jak z krásného počasí, tak z nadcházejících historických okamžiků stoupali z Růžové hory pěšky na vrchol nejvyšší hory Čech – Sněžku. Na tento den připadá svátek sv. Vavřince, který je po několik let spojen s výstupem presidenta republiky pana Václava Klause na Sněžku. Letos je tato událost spojena ještě s další akcí, a to s otevřením nové poštovny s názvem Anežka, jejíž investorkou je paní Skrbková, majitelka dosud fungující staré poštovny. Po zdolání vrcholu Sněžky se začaly valit mraky a za chvíli byla celá Sněžka v jednom oparu. Možná, že to byla předzvěst následujících událostí. Ale abych nepředbíhala.

Po dlouhém čekání na celou delegaci vzácných hostů, kteří šli pěšky z Pece pod Sněžkou, dále Obřím dolem až na Sněžku, jsme se dočkali a poštovna po několika projevech významných hostů (Přemysl Sobotka – předseda senátu, monsiňor Duka, starosta Pece pan Tomášek) byla poštovna otevřena. Shodou okolností jsme se do ní dostali velmi brzy a s hrdostí nám vlastní jsme si odnášeli orazítkované příležitostním razítkem poštovní obálky i pamětní listy s podpisy pana presidenta Klause.

Dolů jsme pomalu seběhli, nasedli na Růžové hoře na lanovku a v Peci zase do auta a teprve doma se v klidu těšili ze svých nových filatelistických úlovků. To jsme však netušili, tak jako asi většina z účastníků, že tento den slavnostně otevřená poštovna bude zase zavřená a že se svého dalšího otevření nedočká ani do konce roku. Napadá nás otázka: Kdy to bude?

Zapsala ing. Hana Horynová, 10.8.2007

Valná hromada 20.1.2007

Tak jako v předchozích letech, tak i letošní leden byl věnován valné hromadě. Ta se konala 20. ledna v Klubu důchodců Na Nivách v Trutnově. Program byl sestaven z těchto bodů:

1. zhodnocení práce za uplynulý rok 2006
2. zhodnocení Regionální výstavy poštovních známek „Trutnov 2006“
3. návrh akcí pro rok 2007
4. beseda s panem Pavlem Matouškem na téma:
„Letecká pošta v Československu po II. světové válce“

Se zprávou o zhodnocení činnosti za uplynulý rok nás seznámil předseda klubu pan Pavel Janata, který rovněž přednesl návrh akcí na rok 2007.

Zhodnocení Regionální výstavy „Trutnov 2006“ provedl pan Janata. Přestože výstavu nenavštívilo tolik lidí, kolik jsme si představovali, lze výstavu označit jako velmi zdařilou, což podtrhl přečtením dopisů od předsedy jury pana Ing. Waltery Mullera i člena jury. Rovněž odborná veřejnost hodnotila výstavu jako výbornou jak po stránce organizační tak odborné. Soutěžilo se v několika třídách:Třída tradiční filatelie,Třída poštovní historie, Třída tématické filatelie, Třída fiskální filatelie, Otevřená třída, Třída jednorámových exponátů, Třída mládeže atd. Celkem bylo vystaveno na 268 výstavních rámů.

Za revizní komisi přednesl zprávu ing. Karel Kubišta a zprávu o hospodaření klubu přečetl pan ing. Richard Houdek.

Vyvrcholením valné hromady byla přednáška a následná beseda s panem Pavlem Matouškem, odborníkem na leteckou poštu po druhé světové válce. Leteckou poštou se zabývá i řada členů našeho klubu, a proto bedlivě naslouchali radám pana Matouška, na co se při sbírání podobných zajímavostí orientovat, na co si dát pozor při nákupu exemplářů apod. Svou besedu obohatil ukázkou vzácných exponátů, které dokonce nechal kolovat mezi účastníky besedy.

Zapsala ing. Hana Horynová