O klubu

První písemná zmínka o založení Klubu filatelistů v Trutnově pochází z 22. února 1929, kdy byl úředně zapsán místní filatelistický spolek do úředních listin pod názvem Briefmarkensammler-Verein für Trautenau und Umgebung in Trautenau (česky: Spolek sběratelů známek pro Trutnov a okolí v Trutnově). Náhled na úřední záznam o založení prvního filatelistického spolku v Trutnově naleznete zde. »

Po druhé světové válce byl založen nový, český klub filatelistů v Trutnově, který byl zaregistrován ke konci srpna 1945 s osmi zakládajícími členy. Tento klub pod názvem Klub filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s. funguje dodnes.

Filatelistický exponát, který vás provede celou historií našeho klubu poutavě, připravil p. Pavel Janata. Prohlédnout si jej můžete zde. »

Výbor Klubu filatelistů v Trutnově:

Předseda klubu: Pavel Janata
Místopředseda klubu: Ing. Karel Kubišta
Hospodář: Ing. Richard Houdek
Revizní komise: Jiří Dušek
Novinková služba: Miloš Čížek
Společenská a propagační činnost: Ing. Hana Horynová
Člen výboru: Antonín Rieger