Výstavy

Klub filatelistů v Trutnově existuje již od roku 1929 v různých formách do dnešních dní a po celou svou dlouhou historii se členové našeho klubu snažili uspořádávat výstavy, na kterých prezentovali nejen oni své exponáty, ale také filatelisté z ostatních částí naší země i světa.

Na našich stránkách se nyní můžete seznámit s novodobými výstavami Klubu filatelistů v Trutnově v jednotlivých letech.