Založení prvního filatelistického spolku v Trutnově

Kliknutím na jeden nebo druhý obrázek se otevře scan stránky 1 či stránky 2 z historických knih, kde je zaznamenána první zmínka o založení prvního filatelistického spolku v Trutnově.

Originál zápisu naleznete ve Státním okresním archivu v Trutnově ve fondu „Okresní úřad Trutnov 1850-1945“, Spolkový katastr, B. Spolky nepolitické, 4. Různé spolky, číslo položky 962, číslo a datum výnosu 22.2.1929/9A/62/1.

Tento historický záznam pro náš Klub filatelistů „objevil“ p. Pavel Janata a zároveň jej zpracoval do svého výstavního exponátu pro Výstavu Klubu filatelistů v roce 2009. Na celý exponát p. Pavla Janaty se můžete podívat zde. »

Úřední kniha

Úřední kniha

Zpracoval Pavel Janata, 2009