Knihovna

Provozní řád knihovny Klubu

Předmětem provozního řádu je půjčování filatelistických katalogů a ostatní filatelistické literatury, které jsou majetkem Klubu filatelistů, členům Klubu filatelistů a ostatním zájemcům.

1. Zájemce je povinen zapsat své jméno a adresu na přihlášku, kterou také vlastnoručně podepíše. Součástí přihlášky je souhlas s podmínkami půjčování.
2. Zapůjčení je možné dvěma způsoby:
a) prezenčně v prostorách studovny a čítárny
b) absenčně (půjčením domů)
3. Výpůjční doba je 8 dní a vypůjčení lze uskutečnit proti členské legitimaci SČF, s platnou členskou známkou, která po dobu zapůjčení zůstane ve studovně nebo proti ověření totožnosti občanským průkazem a složení kauce, která bude po odevzdání výpůjček vrácena.
4. Za výpůjčku se vybírá poplatek dle ceníku.

Poslední aktualizace Provozního řádu je k 10.4.2011. Zapsal Pavel Janata.

Ceník

Poplatek za půjčování pro členy Klubu filatelistů

a) prezenční půjčení v prostorách studovny a čítárny za 5,– Kč na den (neomezený počet dokumentů)
b) absenční půjčení mimo prostor knihovny za 20,– Kč za každý jednotlivý katalog
c) poplatek za časopisy v počtu do 6 kusů jakéhokoliv časopisu ve výši 10,– Kč

Poplatek za půjčování pro nečleny Klubu filatelistů

a) prezenční půjčení v prostorách studovny a čítárny za 5,– Kč na den (neomezený počet dokumentů)
b) absenční půjčení mimo prostor knihovny za 30,– Kč za každý jednotlivý katalog a kauci ve výši 200,– Kč. Kauce bude při vrácení literatury odevzdána uživateli.
c) poplatek za časopisy v počtu do 6 kusů jakéhokoliv časopisu ve výši 10,– Kč
d) nebude-li katalog nebo časopisy vráceny do 14 dnů, je uživatel povinen uhradit pořizovací cenu katalogu, případně časopisů a kauce mu nebude vrácena

Sankční poplatky

Za nedodržení výpůjční doby bude účtován sankční poplatek ve výši 30,– Kč na den a katalog, nebo časopisy ve smyslu bodu c).

Poslední aktualizace Ceníku je k 17.6.2012. Zapsal Pavel Janata.

Nabídka literatury v knihovně

Monografie československých známek díl 2. – Pamětní vydání, Pošta československá, Hospodářství a věda
Monografie československých známek díl 3. – Výplatní známky, celiny
Monografie československých známek díl 4. – Letecké, novinové, doplatní, spěšné a doruční
Monografie československých známek díl 9. – Československé obálky dne vydání 1947-1992
Monografie československých poštovních razítek do r.1918, díl 13.
Monografie československých poštovních razítek do r.1918, díl 14.
Monografie československých poštovních razítek 1918-1920, díl 16-I.
Monografie československých poštovních razítek 1918-1920, díl 16-II.
Monografie československých poštovních razítek 1919-1939, díl 17-I.
Monografie československých poštovních razítek 1919-1939, díl 17-II.
Monografie Rakouska 1850-1918, autor Pavel Hirš, vydání 2006
Monografie Rakouska 1850-1918, II. díl – Celiny, autor Pavel Hirš, vydání 2007
Filatelistický atlas 1986
Svět encyklopedie – Známky a kouzlo filatelie, autor James Mackay, vydání 2007
Fakta a nej. – Guinessova kniha o známkách.

Časopis Merkur revue – ročník 2012, 2013, 2014, 2015 (každý ročník č. 1-6)
Časopis Zpravodaj – ročník 2012, 2013, 2014, 2015 (každý ročník č. 1-4)
Časopis Filatelie – ročník 2012, 2013, 2014, 2015 (každý ročník č. 1-12)

Katalogy Československo + ČR + SR
Specializovaný katalog známek a celistvostí Československo 1918-1939
Československé celiny 1918-1922 díl II
Cenné nálepky APOST 1994-2005
Krajská výstava poštovních známek Trutnov 1988
Regionální výstava poštovních známek Trutnov 2006
Celiny pošty v českých zemích
Katalog Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
Katalog Michel – Deutschland 2014-2016
Katalog Michel – Österreich 2014
Katalog Michel – Mitteleuropa 2006, svazek č. 1
Katalog Michel – Südwesteuropa 2006, svazek č. 2
Katalog Michel – Südosteuropa 2006/2007, svazek č. 3
Katalog Michel – Südosteuropa 2006/2007, svazek č. 4
Katalog Michel – Nordeuropa 2006/2007, svazek č. 5
Katalog Michel – Westeuropa 2006/2007, svazek č. 6
Katalog Michel – Osteuropa 2006/2007, svazek č. 7
Katalog Michel – Deutschland 2006/2007
Katalog Michel – Süd und Mittelamerika 2000

Poslední aktualizace seznamu literatury k 15.3.2017. Zapsal Antonín Rieger.

Městská knihovna Trutnov

Logo Městské knihovny Trutnov

Městská knihovna Trutnov je naší domovskou knihovnou. V prostorách čítárny jsou umístěny katalogy, časopisy a ostatní literatura, kterou zapůjčuje náš Klub nejen svým členům, ale také ostatní veřejnosti

Městskou knihovnu Trutnov naleznete v levém horním rohu Krakonošova náměstí v Trutnově. Otevřeno má od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 h, v sobotu od 8:30 do 11:30 h. O letních prázdninách je knihovna v sobotu uzavřena.

Internetové stránky Městské knihovny jsou zde >> .


Zvětšit mapu