Zápis z členské schůze KF 05-76

která se konala dne 16.3.2024 v malé zasedací místnosti Městského úřadu Trutnov.

Program:
1) Zahájení, přivítání
2) Zpráva o činnosti za uplynulý rok 2023
3) Návrh činnosti na letošní rok
4) Zpráva o hospodaření za rok 2023
5) Zpráva revizního komisaře
6) Informace předsedy
a) projednání změny sídla
b) informace o rozprodeji majetku a tech. podmínkách el. dražby
c) změna termínu konání oblastní výměnné schůzky z 18.5. a 25.5.
d) dotazník
7) Diskuze
8) Usnesení členské schůze
9) Vystoupení hosta: ing. J. Cacka – předseda SČF
10) Závěr

 1. Členskou schůzi zahájil jeho předseda Karel Kubišta sdělením, že jsme usnášeníschopni, z 32 členů klubu je přítomno 22, dále přivítáním přítomných a zároveň představil vzácného hosta pana J. Cacku, předsedu Svazu českých filatelistů.
 2. Předseda klubu shrnul činnost klubu za uplynulý rok. Připomněl pravidelné oblastní výměnné schůzky, aktuálnost webových stránek i výměnu aktualit v klubové skříňce.
  Osm členů se v loňském roce zúčastnilo pražského podzimního veletrhu Sběratel. Poděkoval panu Čípelovi za vedení webových stránek a paní Horynové za vedení kroniky a aktualizaci vývěsní skříňky.
  Usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti za loňský rok. 22-0-0
 3. Pro letošní rok je v plánu účast na podzimním pražském veletrhu Sběratel, zájezd na 17. veletržní sběratelské setkání v Brně 13. 4. 2024 a i nadále pořádání oblastních výměnných schůzek, aktualizace webových stránek, skříňky a kroniky.
  Usnesení: Členská schůze schvaluje plán činnosti na letošní rok. 22-0-0
 4. Zprávu o hospodaření klubu přednesl ing. Richard Houdek a seznámil členy klubu se stavy financí k 31.12.2023 na běžném účtu, v pokladně a u novinkáře. Dále podal informaci o majetku klubu k témuž datu.
  Usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu hospodáře. 22-0-0
 5. Revizor klubu pan Jiří Dušek přednesl zprávu o stavu hotovosti a známek za rok 2023, zprávu o provedené kontrole evidence materiálu k půjčování v Městské knihovně za rok 2023 a soupis majetku klubu k 31.12.2023. Veškeré doklady byly bez závad.
  Usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu revizora. 22-0-0
 6. Informace předsedy:
  • Předseda klubu požádal členy o odsouhlasení změny adresy sídla klubu na adresu Petra Krtičky, Chvaleč čp.12.
   Usnesení: Členská schůze schvaluje změnu sídla na nové adrese: Petr Krtička, 542 11 Chvaleč, Petříkovice čp. 12, pošta Trutnov 54101. 22-0-0
  • Z důvodu téměř nulových výpůjček našeho majetku v Městské knihovně bylo navrženo, aby tento majetek z knihovny byl elektronickou dražbou rozprodán. Pokud bude návrh podpořen, zavazuje se výbor vypracováním sezamu s oceněním/vyvolávací cenou a tento seznam rozešle všem členům. Případný prodej majetku bude uskutečněn po schválení na členské schůzi v roce 2025.
   Usnesení: Členská schůze bere na vědomí informaci o rozprodeji majetku a technických podmínkách elektronické dražby. 22-0-0
  • Oblastní výměnná schůzka se překládá z 18.5.2024 na 25.5.2024.
   Usnesení: Členská schůze bere na vědomí změnu termínu oblastní výměnné schůzky. 22-0-0
  • Předseda vypracoval návrh dobrovolného dotazníku, který by obsahoval údaje o tom, co členové sbírají, co by chtěli doplňovat a zda potřebují náš názor a pomoc.
   Usnesení: Členská schůze bere na vědomí informaci o dotazníku – jeho návrhu, smyslu a účelu. 22-0-0
 7. V diskuzi vystoupili:
  • MUDr. Plzák – obnovení filatelistických burz na Střelnici v Hradci Králové a jak získat neorganizované filatelisty,
  • pan Trégl informoval o filatelistickém svátku v rakouském Gmudenu a výstavě v Liberci (Německo+Česko+Polská) v roce 2025.
 8. Místopředseda Petr Krtička shrnul přijatá usnesení jednotlivých bodů členské schůze.
 9. Předseda Svazu českých filatelistů ing. J. Cacka ve svém vystoupení zhodnotil činnost svazu za poslední období, kde si postěžoval na to, jak ubývá členů, jejichž věkový průměr se pohybuje mezi 75-87 lety. V současné době má svaz 2600 členů ve 193 klubech. V osmdesátých letech měl svaz 90 tis. členů. Dále pan Cacka upozornil na to, že v září 2025 bude valná hromada SČF, kde se bude volit nové předsednictvo a postěžoval si na špatnou spolupráci s vedením České pošty. Dále upozornil na to, že jednotlivé kluby pozdě zasílají seznamy svých členů, a nebo je nepošlou vůbec. To samé se děje s placením členských příspěvků.
  V závěru svého příspěvku poděkoval Pavlu Janatovi za dlouholetou činnost ve vedení našeho klubu a předal mu děkovný dopis svazu a upomínkové předměty.
  Protože nebyly vzneseny další dotazy, letošní členská schůze klubu 05-76 byla ukončena.
  Zúčastnilo se jí 22 členů a 3 hosté.

Zapsala: Hana Horynová dne 4.4.2024

17. sběratelské setkání pod Petrovem

Informace k zájezdu do Brna na 17. sběratelské setkání pod Petrovem které proběhne dne 13. dubna 2024, restaurace Bogota, Nádražní 7, Brno v čase 9:00 -17:00 h.

 1. sraz účastníků (členové klubu/nečlenové/rodinní příslušníci) je nejpozději v 5:20 h
  před budovou nádraží v Trutnově
 2. každý si zakoupí jízdenku Trutnov-Brno hl.n. (cena je dnes cca 205,- Kč pro osobu 65+)
  a tuto si uschová (členům KF Trutnov bude jízdné proplacené na základě předložených
  jízdenek hospodářem klubu Ing. Houdkem)
 3. odjezd vlaku je v 5:42 h a do Brna bychom měli dojet v 9:19
 4. společně se přesuneme před vlakové nádraží a následně do nedaleké restaurace Bogota. Kdo
  bude chtít jít sólo, dostane od předsedy ve vlaku mapku a podle ní snadno restauraci najde.
 5. vstupné podle propozice je 30,- Kč
 6. a potom hurá ke stánkům a hledat a hledat a doufat…. 😊
 7. odjezd nestanovujeme, každý si individuálně zvolí, co mu vyhovuje. Časy odjezdů vlaku jsou:
  13:39, 14:39, 15:39 h. Příjezdy do Trutnova jsou pak 17:20, 18:19 a 19:20 h. Jede se Brno – Pardubice,
  Pardubice – HK a HK – Trutnov. Zájemcům předseda ve vlaku rozdá přesný jízdní řád.
 8. případným zájemcům o společné posezení v hospůdce u pivka s pokecem a případně i jídlem
  nabízí K. Kubišta a P. Krtička společnost. Podrobnosti bychom domluvili na místě (nebo cestou
  vlakem do Brna).

Všem, kteří na sběratelské setkání pojedou, přejeme příjemnou a klidnou jízdu, hodně úspěchu při doplňování chyběnek, hodně zážitků a především šťastný návrat!

za výbor KF Trutnov
Karel Kubišta

Informace na webu Klubu filatelistů Alfonse Muchy z Brna, který je pořádajícím klubem.

Pozvánka na členskou schůzi

Členy Klubu filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s. zveme na členskou schůzi, která se bude konat

v sobotu 16. března 2024 od 8:00 h

v Malém sále Městského úřadu Trutnov
Slovanské náměstí 165, Trutnov

Program:

 1. zahájení, přivítání
 2. zpráva o činnosti za uplynulý rok 2023
 3. návrh činnosti na letošní rok 2024
 4. zpráva o hospodaření
 5. zpráva revizního komisaře
 6. informace předsedy
  • projednání změny sídla KF
  • informace o rozprodeji majetku a technických podmínkách elektronické dražby
  • změna termínu konání oblastní výměnné schůzky z 18.5. na 25.5.
  • dotazník
 7. diskuze
 8. usnesení členské schůze
 9. závěr
 10. vystoupení hosta: Ing. J. Cacka – předseda SČF

Za výbor KF Trutnov Karel Kubišta

Sběratel 2023

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám zaslat slíbené informace k zájezdu:

 1. Sraz účastníků (členové klubu/nečlenové/rodinní příslušníci) je nejpozději v 6:15 h
  před budovou nádraží v Trutnově. Kdo má vstupenku nezapomeňte si ji vzít s sebou.
 2. Každý si zakoupí jízdenku Trutnov-Praha hl.n. (cena je dnes 114,- Kč pro osobu 65+) a tuto si uschová (členům klubu KF Trutnov bude jízdné proplacené na základě předložených jízdenek hospodářem klubu Ing. Houdkem).
 3. Odjezd vlaku je v 6:42 h a do Prahy bychom měli dojet v 9:42 h.
 4. Společně se přesuneme ke vstupu do metra na trasu „C“ směr Letňany, pro osoby 70+
  je doprava po Praze zdarma a stačí jen občanka, osoby 65+ musí mít průkaz seniora 65-70
  kdo ho nemá, může si ho u pokladny metra nechat na počkání za par drobných (+/- 10,- Kč)
  udělat, je k tomu potřeba jen fotografie velikosti na doklady a potom ihned může po Praze
  jezdit zdarma, mladší 65 let si holt musí koupit normální jízdenku rovněž u pokladny. S tím
  případně pomůže K. Kubišta či P. Krtička.
 5. Dále se můžeme na výstaviště v Letňanech metrem přesouvat i po skupinkách (podle toho, kolik lidí
  si bude nechávat dělat průkaz seniora, či kupovat jízdenku (tu si musí koupit i ten, kdo si průkaz
  nenechá/nechce udělat). Vlaky jezdí v intervalu 3-4 minut a cesta by měla trvat cca 17 minut.
 6. Pak si každý musíme vystát frontu u vstupu (ti co nebudou mít vstupenku si ji budou muset
  dopředu zakoupit).
 7. A potom hurá ke stánkům a hledat a hledat a doufat… 😊
 8. Ojezd nestanovujeme, každý si individuálně zvolí, co mu vyhovuje. Časy odjezdů vlaků jsou:
  15:09 h, 16:09 h, 17:09 h a poslední v 18:09 h. Metro jezdí i odpoledne v intervalech 3-4 min. Je nutno počítat s cca 45-55 min. na přesun na Hlavní nádraží a zakoupení jízdenky.
 9. Případným zájemcům o společné posezení v hospůdce u pivka s pokecem a případně i jídlem
  nabízí K. Kubišta a P. Krtička společnost. Podrobnosti bychom domluvili na místě (nebo cestou
  vlakem do Prahy).

Všem, kteří na veletrh pojedou, přejeme příjemnou a klidnou jízdu, hodně úspěchů při doplňování chyběnek, hodně zážitků a především šťastný návrat!

Za výbor KF Trutnov

Karel Kubišta

Zápis z valné hromady Klubu filatelistů

která se konala dne 18.3.2023 v malé zasedací místnosti Městského úřadu Trutnov.

Program:
1) Úvod, přivítání
2) Zpráva o činnosti za uplynulý rok
3) Návrh činnosti na letošní rok
4) Zpráva o hospodaření za rok 2022
5) Zpráva revizora
6) Volba výboru, volba revizora, změna sídla spolku
7) Usnesení
8) Diskuze a závěr

 1. Členskou schůzi zahájila paní Horynová přivítání přítomných. Program schůze byl přítomnými členy schválen.
 2. Předseda klubu Pavel Janata shrnul činnost klubu za uplynulý rok. Připomněl pravidelné oblastní výměnné schůzky, aktuálnost webových stránek i výměnu aktualit v klubové skříňce.
  Někteří členové se zúčastnili národní filatelistické výstavy v Liberci i na pražském veletrhu Sběratel.
 3. Pro letošní rok je v plánu účast na podzimním pražském veletrhu Sběratel a dále pokračování v pořádání výměnných schůzek, aktualizace webových stránek a skříňky.
 4. Zprávu o hospodaření klubu přednesl ing. Richard Houdek.
 5. Revizor klubu pan Jiří Dušek přednesl Zprávu revizora za rok 2022 a přítomné seznámil se soupisem majetku klubu.
 6. Volba výboru: do výboru byli navrženi tito členové klubu: Čížek Miloš, Houdek Richard, Horynová Hana, Krtička Petr a Kubišta Karel. Všichni byli schváleni.
  Za revizora klubu byl opětovně zvolen pan Jiří Dušek.
  Dále byl odsouhlasen výmaz stávajícího sídla klubu, tj. trvalé adresy dosavadního předsedy klubu pana Pavla Janaty.
 7. Pan Karel Kubišta přednesl návrhy na usnesení jednotlivých bodů členské schůze. Všechny návrhy byly odsouhlaseny.
  Panu Pavlu Janatovi poděkoval za dosavadní dlouholetou činnost předsedy klubu pan Karel Kubišta, který mu předal věcný dar a paní Horynová předala květinu.
 8. Diskuze: MUDr. Plzák vznesl dotaz na stáří katalogů v městské knihovně. Dotaz mu byl zodpovězen panem Duškem.
  Protože nebyly vzneseny další dotazy, letošní členská schůze klubu 05-76 byla ukončena.
  Zúčastnilo se jí 17 členů klubu a 1 host.

Zapsala: Hana Horynová

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada Klub filatelistů Trutnov 05-76, pobočný spolek Svazu českých filatelistů, z.s. se koná

v sobotu 18. března 2023 od 8:00 h
v Malém sále Městského úřadu Trutnov, Slovanské náměstí 165.

Program:
– zhodnocení práce našeho KF za uplynulý rok 2022
– plány na rok 2023

Těsíme se na hojnou účast.

Za výbor KF Trutnov: Pavel Janata

1 2 3 24