Prosincová schůzka zrušena

Vážení přátelé-sběratelé,

s politováním Vám sděluji, že oblastní výměnná schůzka, plánována na sobotu 19.12.2020, je z důvodu pandemie zrušená, neboť není jistota, že se budeme vůbec moci sejít a v jakém počtu.

Věřím, že naše rozhodnutí chápete a věřím, že se společně sejdeme v příštím roce v lepších časech.

Za sebe i za členy výboru Vám přeji pěkné a klidné vánoční svátky a do nového roku hlavně pevné zdraví.

Hezké časy přeje v zastoupení výboru KFT
Karel Kubišta