Kronika roku : 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Kronika našeho klubu - rok 2015

Aktualizace k: 31. 8. 2015 | Zpracovala: Ing. Hana Horynová

Znak KF Trutnov Výbor klubu v roce 2015:

Předseda: Pavel Janata
Místopředseda: ing. Karel Kubišta
Hospodář: ing. Richard Houdek
Novinková služba: Petr Krtička
Člen: Antonín Rieger
Člen: ing. Hana Horynová

 • Valná hromada
  Valná hromada
  Valná hromada

  Valná hromada dne 21.3.2015

  ing. Hana Horynová | Uskutečnilo se dne 21.3.2015 (sobota)

  Valná hromada našeho Klubu se konala dne 21.3.2015 v Malém sále Městského úřadu v Trutnově. Vzhledem k tomu, že se nesešla nadpoloviční většina členů, bylo zahájení valné hromady posunuto o hodinu déle.

  Program valné hromady:
  1. Zpráva o činnosti za rok 2014 – Pavel Janata
  2. Zpráva hospodáře – ing. Houdek
  3. Zpráva revizní komise – ing. Kubišta
  4. Volba delegáta na Valnou hromadu svazu – ing. Houdek
  5. Návrh činnosti na rok 2015 – Pavel Janata
  6. Diskuze
  7. Usnesení – ing. Kubišta
  8. Přednáška – ing. Jiří Koukal

  Program jednání byl odsouhlasen všemi přítomnými.

  AD 1. Plán činnosti za uplynulý rok:
  - uspořádání výstavy 16. - 18.4. ve Staré radnici
  - uspořádání pravidelných měsíčních výměnných schůzek
  - výměna vývěsky
  - zajištění webových stránek díky p. Čípelovi
  - individuální zájezd do Jilemnice na výstavu Jana Kavána

  AD 2. Zpráva hospodáře za r.2014: (v Kč)
  Příjmy ............... 103 429,69
  Výdaje ............... 115 254,56
  Ztráta ................ 11 824,87

  Zůstatky:
  - pokladna ............ 17 452,--
  - bankovní účet ....... 16 704,99
  - novinkář ............ 56 154,--
  - DKP ................. 15 960,--
  - celkem: ............ 106 270,99

  Zálohy na známky: ..... 33 500,--
  Majetek klubu: ........ 72 770,99

  AD 3. Zpráva revizní komise: sešla se 28.1.2015
  Komise zkontrolovala účetní doklady, ověřila pohyby na účtu včetně zůstatků a neshledala žádné pochybení.

  AD 4. Volba delegáta:
  Ing. Houdek za výbor klubu navrhl, aby nás na Valné hromadě Svazu českých filatelistů zastupoval pan Pavel Janata.
  Návrh byl všemi přítomnými členy odsouhlasen.

  AD 5. Návrh činnosti na rok 2015:
  Pavel Janata předložil návrh činnosti na tento rok v této podobě:
  1. Zájezd na Filatelistickou výstavu do Chomutova 8.5.2015
  2. Účast na výstavě Sběratel v září 2015
  3. Zajištění konání pravidelných oblastních výměnných schůzek
  (Zájezdy se uskuteční, pokud se přihlásí alespoň 14 členů Klubu)

  AD 6. Diskuze:
  - seznámení s kalendáříkem s námětem hlavní postavy Pošťácké pohádky, jehož autorem je pan Josef Vik, - příspěvek pana Toníka Riegera k vypůjčování knih a časopisů: malý zájem, návrh na zrušení odběru časopisu Merkur i Filatelie na r. 2016, protože na tento rok je již zaplacen.

  AD 7. Usnesení:
  Ing. Kubišta v závěru VH přednesl usnesení. Konstatoval, že je přítomno 21 členů klubu + 5 hostů. Všechny přednesené zprávy byly vzaty na vědomí a byl vysloven souhlas s volbou delegáta na VH ČSF. Tím byla oficiální část valné hromady ukončena a slova se ujal ing. Jiří Koukal, který předvedl a okomentoval svůj výstavní exponát o vybraných výtvarnících českých i slovenských poštovních známek.

  Zapsala: ing. Horynová

Chytré odkazy

 • Svaz českých filatelistů
  Stránky hlavní filatelistické organizace v České republice.
 • Česká námětová společnost
  Námětová filatelie a vše kolem ní.
 • Česká pošta
  Vydavatel českých poštovních známek a největší přepravce poštovních zásilek v České republice.
 • EXPONET
  Internetová mezinárodní výstava poštovních známek. V mnoha kategoriích zde naleznete nejrozličnější filatelistický materiál z celého světa.
 • Filaso
  Volně dostupné katalogy poštovních známek, starší čísla časopisu Filatelie a další praktické informace pro začínající sběratele poštovních známek.
 • Staré Trutnovsko na pohlednicích
  Příběhy vyprávěné na pohlednicích a fotografiích z Trutnovska a Krkonoš.
 • Svoboda na Úpou a Krkonoše
  Vyprávění o horách a o Svobodě nad Úpou z pera krkonošského patriota Antonína Tichého.
 • Česká Dáma
  Internetový obchod filatelistickým a numismatickým materiálem určený zejména začátečníkům.
 • Návštěvy od 10.5.2010:
  TOPlist