Kronika roku : 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Kronika našeho klubu - rok 2009

Aktualizace k: 3. 2. 2011 | Zpracovala: Ing. Hana Horynová

Kalendář Klubu filatelistů v Trutnově. Výbor klubu v roce 2009:

Předseda: Pavel Janata
Místopředseda: ing. Karel Kubišta
Hospodář: ing. Richard Houdek
Novinková služba: Petr Krtička
Člen: Vladimír Jakl
Člen: Antonín Rieger
Člen: ing. Hana Horynová

 • Představenstvo klubu.
  Valná hromada.
  Valná hromada.
  Valná hromada.
  Slavomil Strnad.

  Valná hromada 24. 1. 2009

  ing. Hana Horynová | Uskutečnilo se dne 24.1.2009 (sobota)

  Valná hromada našeho klubu se konala v sobotu, 24.1.2009 v malém sále Městského úřadu v Trutnově.

  Program:
  - přivítání (předseda P. Janata)
  - zpráva o činnosti za rok 2008 (P. Janata)
  - zpráva hospodáře (ing. Houdek)
  - zpráva předsedy revizní komise (ing. Kubišta)
  - návrh činnosti na rok 2009 (P. Janata)
  - diskuse
  - závěr
  - přednáška pana Slavomila Strnada
  Předseda klubu ve zprávě o činnosti v uplynulém roce kladně zhodnotil zájezd do Moravského Krumlova, účast na oblastních výměnných schůzkách, účast na křtech známek v Třebechovicích, Malých Svatoňovicích a Poděbradech a výstavu Praga 2008. Dále se zmínil o členských příspěvcích, výměně svazových legitimací a 80. výročí založení klubu, na jehož počest bychom chtěli uspořádat výstavu ve staré radnici, na níž bychom se prezentovali svými sběratelskými skvosty.

  Hospodář ing. Houdek svou zprávou informoval přítomné členy klubu o stavu hospodaření za uplynulý rok a stavu pokladny a účtu.

  Předseda revizní komise konstatoval, že hospodaření je vedeno správně a s majetkem je nakládáno účelně.

  Ve zprávě o náplni činnosti na letošní rok navrhl předseda P. Janata uskutečnit výstavu známek a dalšího filatelistického materiálu k 80. výročí klubu 22.4. ve Staré radnici. Dále pokračovat ve výměnných oblastních schůzkách, které by chtělo obohatit o krátké besedy na dané téma za účasti všech přítomných.

  V diskusi vystoupil pan Rieger s příspěvkem o malém zájmu o výpůjční materiál v městské knihovně.

  Pan Fiala se dotazoval na stav členů v klubu a poplatek v knihovně. Poukazoval na větší spolupráci s vedením České pošty s. p. ve vztahu na internet a znázorňování kupónů ve známkových sešitkách. Dále byl vznesen dotaz k činnosti mládeže. Ta v minulých letech zcela vymizela pro nulový zájem.

  V besedě se Slavomilem Strnadem jsme se seznámili s jeho názorem na sbírání všech druhů dopisnic (z nichž nám některé předvedl), ale i názorem na loňskou výstavu Praga 2008. Mezi členy klubu nechal kolovat nový barevný katalog dopisnic.

  Valné hromady se zúčastnilo na 35 členů a 2 hosté.

 • Výstava Trutnov 2009.
  Výstava Trutnov 2009.
  Výstava Trutnov 2009.
  Výstava Trutnov 2009.
  Výstava Trutnov 2009.

  Výstava našeho klubu k 80. výročí jeho založení

  ing. Hana Horynová | Uskutečnilo se 22. - 24. 4.2009

  Ve dnech 22. - 24. dubna jsme uspořádali v prostorách Staré radnice na Krakonošově náměstí filatelistickou výstavu, která připomněla 80 let od založení našeho klubu.

  V devíti rámech představili své exponáty čtyři členové našeho klubu. Byli to:
  Pavel Janata:
  - Retrospektiva činnosti klubu od založení – 4 rámy
  - První korespondenční lístek 1869-1884
  Ing. Andrlík:
  - Cenné nálepky Královských věnných měst – 1 rám
  - Zařazení dopisnic s natištěnou známkou – 1 rám
  Petr Krtička:
  - Cenné nálepky APOSTů pošty Trutnov – 1 rám
  Ing. Horynová:
  - Pamětní listy Poštovního muzea 1995-2008

  K uvedené výstavě byl k dispozici bohatý filatelistický materiál:
  - dopisnice s dráčkem a radnicí (autor návrhu pan Vik)
  - poštovní obálka s dráčkem a radnicí (autor p. Vik)
  - pohled s trutnovskými poštami
  - příležitostné razítko
  - APOSTy

  Výstavu navštívilo přibližně 130 lidí a většina filatelistického materiálu určeného k prodeji byla vyprodána, což nasvědčuje tomu, že byl zajímavý a líbil se.

 • Křest známky Spejbla a Hurvínka.
  Křest známky Spejbla a Hurvínka.
  Křest známky Spejbla a Hurvínka.
  Křest známky Spejbla a Hurvínka.
  Křest známky Spejbla a Hurvínka.

  Křest známky Spejbla a Hurvínka v Chrudimi

  ing. Hana Horynová | Uskutečnilo se 28.5.2009

  Ve čtvrtek 28. 5. 2009 se vydala parta nadšenců na křest známky emise "Dětem 2009" do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Nejdříve jsme si prohlédli muzeum a pak už jsme netrpělivě čekali na křest. Po pěkném kulturním programu mezi nás přišla paní Helena Štáchová – ředitelka divadla S+H a umělecký šéf divadla Martin Klásek, který sehrál s loutkami Spejbla a Hurvínka krátkou scénku. Přítomna byla také autorka návrhu paní Hana Čápová. Rytec Miloš Ondráček k naší lítosti na křest nepřijel.

  Historie loutek:
  Loutku Spejbla pro Loutkové divadlo českých feriálních osad v Plzni vytvořil v roce 1920 řezbář Karel Nosek. Před příchodem Hurvínka patřil Spejbl spolu s Kašpárkem k nejoblíbenějším hrdinům plzeňských dětí. Hurvínka vymyslel, navrhl a vytvořil synovec K. Noska v roce 1926 Gustav Nosek. V roce 1930 založil prof. Skupa Divadlo Spejbla a Hurvínka, první profesionální loutkovou scénu nového typu. Spejblovic rodina se ještě téhož roku rozrostla o Hurvínkovu kamarádku Máničku a pejska Žeryka. Základní čtveřici doplnila v roce 1971 paní Kateřina Hovorková – Mániččina pedantská bábinka.
  Satirické komedie jsou určeny především dětem, ale rádi se na ně podívají i dospělí.

  Autogramiáda:
  Při autogramiádě jsme si mohli koupit pamětní list podepsaný oběma autory, nové pohlednice, ze kterých se daly udělat CM, FDC, známky a ZS.

Chytré odkazy

 • Svaz českých filatelistů
  Stránky hlavní filatelistické organizace v České republice.
 • Česká námětová společnost
  Námětová filatelie a vše kolem ní.
 • Česká pošta
  Vydavatel českých poštovních známek a největší přepravce poštovních zásilek v České republice.
 • EXPONET
  Internetová mezinárodní výstava poštovních známek. V mnoha kategoriích zde naleznete nejrozličnější filatelistický materiál z celého světa.
 • Filaso
  Volně dostupné katalogy poštovních známek, starší čísla časopisu Filatelie a další praktické informace pro začínající sběratele poštovních známek.
 • Staré Trutnovsko na pohlednicích
  Příběhy vyprávěné na pohlednicích a fotografiích z Trutnovska a Krkonoš.
 • Svoboda na Úpou a Krkonoše
  Vyprávění o horách a o Svobodě nad Úpou z pera krkonošského patriota Antonína Tichého.
 • Česká Dáma
  Internetový obchod filatelistickým a numismatickým materiálem určený zejména začátečníkům.
 • Návštěvy od 10.5.2010:
  TOPlist